Logo a vizuální styl pro Beroun

Kameel Machart
Logo a vizuální styl pro Beroun

Je stále častějším jevem, že se města a obce snaží pro svoji praktickou potřebu definovat nová loga, která by více odpovídala současným trendům. Neznamená to, že by tradiční historické znaky měst a obcí upadly definitivně v zapomnění, ale objevují se jen tam, kde je to skutečně účelné a žádoucí. Nová loga pak dostávají prostor při každodenním použití. Stejnou cestou se vydalo i město Beroun. V galerii ukázek manuálu je pak naznačeno, jaká byla grafická geneze nového loga - od verzálkového nápisu BEROUN až po zjednodušený výsledný logotyp.