Videomedailonek: Peter Kuhar

Kameel Machart

Peteru Kuharovi byla udělena Cena města Berouna 2018 za šíření dobrého jména města Berouna, v zahraničí a za vytváření vztahů vzájemnosti mezi slovinskou a českou kulturou, vedoucí k obohacování kulturního života města. Naším úkolem bylo zpracovat krátký videomedailonek, který by oceněného představil publiku při slavnostním předávání cen.


Autoři

Další práce

Klip pro Těžkou páru


Kameel Machart
Daniel Kreissl

Berounské minuty


Kameel Machart
Daniel Kreissl